Giờ làm việc

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu:

- Sáng: từ 7h00 - 11h00

- Chiều: từ 13h00 - 17h00

Mức thu lệ phí

Anh Văn A: 120.000đ

Anh Văn B: 150.000đ

Anh Văn C: 180.000đ

Mẫu phiếu đăng ký thi

  Dowload mẫu phiếu đăng ký dự thi Chứng chỉ quốc gia tại đây

  Holine tư vấn: 07102.473.995

Mức phí ôn thi

Anh Văn A: 400.000đ

Anh Văn B: 450.000đ

Anh Văn C: 500.000đ

Go to top